Responsible Gambling

การเล่นพนันอย่างรับผิดชอบ

hk6 ให้ความสำคัญกับการเล่นอย่างรับผิดชอบและเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่ผู้เล่น, กรุณาทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้:

**1. การจำกัดวงการ:**
1.1 ผู้เล่นสามารถกำหนดวงการของตนเองเพื่อควบคุมเวลาการเล่น.
1.2 hk6 มีเครื่องมือในการตั้งค่าวงการและเสนอคำแนะนำเพิ่มเติม.

**2. การติดต่อสนับสนุน:**
2.1 ผู้เล่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของ hk6สำหรับความช่วยเหลือ.
2.2 hk6 มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเล่นที่เสี่ยง.

**3. การระงับบัญชี:**
3.1 ผู้เล่นสามารถขอระงับบัญชีเป็นเวลาหรือถาวร.
3.2 hk6 จะดำเนินการตามคำขอเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เล่น.

**4. การศึกษาและคำแนะนำ:**
4.1 hk6 ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการเล่นอย่างรับผิดชอบ.
4.2 ผู้เล่นควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพิจารณาคำแนะนำ.

**5. การป้องกันการเล่นเกิน:**
5.1 hk6 สนับสนุนและส่งเสริมการเล่นอย่างรับผิดชอบ.
5.2 ผู้เล่นสามารถตั้งค่าขีดจำกัดการเล่นหรือใช้เครื่องมือช่วยเสริมการควบคุม.

**6. การหยุดเล่น:**
6.1 ผู้เล่นสามารถขอให้ hk6 ระงับบัญชีเพื่อหยุดเล่นได้.
6.2 hk6 จะดำเนินการตามคำขออย่างรวดเร็วและเอาใจใส่ความปลอดภัย.

**7. การประเมินปัญหา:**
7.1 hk6 ให้บริการทดสอบการประเมินที่ผู้เล่นสามารถใช้เพื่อประเมินสถานะการเล่นของตน.
7.2 การประเมินนี้ช่วยให้ผู้เล่นรับรู้ถึง hk6